CFO Vastgoed Private Equityfund

Field
Finance
Salary
Salary undisclosed
Location
Utrecht
Employment
Unspecified
Headhunter
Lens & Partners

Onze opdrachtgever is een jong PE fonds met meer dan € 130 miljoen beleggingswaarde in vastgoed onder beheer. De organisatie staat op het punt een belangrijke overgang te maken van ‘Investor’ naar ‘Fund’. De investeringsformule die in achterliggende jaren is ontwikkeld is zeer rendabel en geeft een gedegen basis voor toekomstige groei. Alle ‘basics’ zoals o.m. AFM-goedkeuring, fiscaal regime, investor committee, audit etc. zijn aanwezig en van uitstekende kwaliteit. Voor het structureren van de nu volgende ontwikkelingsfase zoekt Lens & Partners een kundige en gedrevenCFO Vastgoed Private Equityfund

Met kennis en ervaring op het snijvlak van Effectenrecht, Corporate Finance en Vastgoed.

Ervaring:Kernwaarden van onze opdrachtgever zijn: zorgvuldigheid, vernieuwend, ondernemend, resultaatgericht en verbindend. Geschikte kandidaten passen qua gedragsstijl hier binnen. Uitstekende financiële vastgoed kennis en ervaring is een ‘must’. Kennis van en affiniteit met de sector is noodzakelijk. De ideale kandidaat heeft een seniore uitstraling gebaseerd op reële gedegen ervaring met investeren in en ontwikkelen van vastgoed. Het liefst in een internationale setting bij een vastgoed investeerder, projectontwikkelaar of bouwbedrijf.

 • Hij/zij weet wat het is om de financiële kant van het investeren in vastgoed onder controle te brengen en te houden. Hij/zij kan daarbij uitstekend een verbinding leggen met alle stakeholders.
 • Hij/zij bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en weet met de investeerders een gedegen band op te zetten en te onderhouden, gebaseerd op vakinhoudelijke competentie en persoonlijke betrokkenheid.

Quote huidige Managing Director: “Naast de inhoudelijke vaardigheden en kennis moet er een sterke chemie zijn met ‘de investeerder’. Vertrouwen is binnen ons bedrijf een voorwaarde voor succes. De stijl en persoonlijkheid van de nieuwe CFO moet hier naadloos bij aansluiten. De interne en externe stakeholders moeten overtuigd zijn van de kwaliteit en integriteit van met name de CFO. Daarnaast zijn wij vernieuwend in onze aanpak. De introductie bijvoorbeeld van Horizontaal Toezicht is binnen de branche nog ongebruikelijk.”

Competenties:Geschikte kandidaten zijn in staat gedrag te laten zien, dat past binnen de volgende definities:

 • Probleem Analyse Het signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens, opsporen van mogelijke oorzaken, zoeken naar ter zake doende gegevens.
 • Visie Het afstand nemen van de dagelijkse praktijk; een beeld ontwikkelen van de toekomst en op basis
 • hiervan koers bepalen voor de eigen functie/organisatie.
 • Beïnvloedingsvermogen Anderen overtuigen van een bepaald standpunt gericht op het verkrijgen van instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten.
 • Transparantie De bereidheid om op gepaste wijze op elk gewenst moment verantwoording af te leggen over de stand van zaken.
 • Ondernemerschap Het signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt, zowel voor bestaande als voor nieuwe producten en diensten; op deze kansen inspelen om zakelijk voordeel te behalen.
 • Ambitie Het stellen van hoge eisen aan het eigen werk en laten zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie.
 • Samenwerken Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Pragmatisme Praktisch en oplossingsgericht te werk gaan, zelf problemen oplossen. Geen bestuurdersmentaliteit maar ‘hands-on’ oplossingen realiseren.

Overige kenmerken:De interpersoonlijke competenties, zoals autoriteit (gerichte inzet van professionaliteit), verantwoordelijkheid nemen, initiatief nemen en teamgeest zijn belangrijke competenties voor het profiel.

Belangrijk is tevens dat de kandidaat analytisch sterk is, een uitstekend gevoel heeft voor cijfers, voor data en

feiten. Een business-driven finance-professional, die bewezen ervaring heeft met het succesvol begeleiden van vastgoedprojecten. Kennis van effectenrecht, Corporate Finance en Vastgoed.

Werkzaamheden:De CFO wordt eindverantwoordelijk voor alle financiële aspecten van de opdrachtgever inclusief de aan haar toevertrouwde fondsen. Met behulp van een klein administratief team zal de structurering van de fondsen, de cashflow planning en alle financiële aspecten van de vastgoedinvesteringen tot de verantwoordelijkheid van de CFO behoren. Met name de inrichting van nieuwe ‘Open End’ fondsen zal de nodige aandacht opeisen.

Dienstverband:De CFO zal aanvankelijk voor 2 dagen per week werkzaamheden verrichten om het verband vrij snel verder uit te bouwen naar ‘fulltime’. E.e.a. is afhankelijk van de snelheid waarmee nieuwe fondsen geïnitieerd worden.

Selectieproces:


 

 • De interviews zullen worden gevoerd door Carl Johan Lens.
 • Na presentatie van de meest geschikte kandidaten volgen selectiegesprekken met de opdrachtgever.
 • Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure en mogelijk ook een psychologisch assessment.

Interesse?U kunt op deze positie reageren via onderstaand formulier.

 

This search procedure has been closed (09-04-2012).

About this headhunter - Lens

We vinden bij Lens best veel talent, in branches die niet direct met elkaar te maken hebben: bouw, insurance, FMCG... we voelen ons eigenlijk thuis in elk vakgebied waar mensen andere mensen nodig hebben om te slagen. En dat geldt eigenlijk... overal.

Bij Lens laten we talenten opbloeien en organisaties groeien. Wij zoeken professionals die hun taken naar hun hand zetten en zichzelf laten vormen door hun wekr. 

Gevestigd in Amsterdam, werft Lens voor posities op management- en expertniveau binnen de branches Healthcare & Life Sciences, Finance & Risk en NGO.

Probeer Lens en ervaar wie wij vinden.

More jobs from Lens on Lintberg

Lens has been active on Lintberg since 2010.