Programmamanager Gebiedsontwikkeling a.i.

Management
Salaris vertrouwelijk
Zuid-Holland
Interim
Page Executive

De organisatie

Een uniek samenwerkingsverband tussen gemeente en Hoogheemraadschap in opdracht van de provincie Zuid-Holland

De positie

In de rol van programmamanager ben je integraal verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en managen van het Programma. Je adviseert de Stuurgroep, voert besluiten uit en betrekt de leden van de stuurgroep op de juiste momenten. Je behoudt op zowel strategisch-, tactisch als operationeel niveau overzicht op de resultaten van het geheel. Als de omstandigheden wijzigingen adviseer je proactief de Stuurgroep en stel je zonodig het Programma bij.

Taken & verantwoordelijkheden

Je zet strategieën om in beleidsplannen en projectopdrachten met duidelijke doelstellingen. Je realiseert het programma en de individuele projecten binnen budget en planning. Je richt processen in de organisatie zodanig in dat zichtbaar wordt welke resultaten er behaald (dienen te) worden. In dat kader smeed je de juiste coalities, overziet de (lange termijn) gevolgen van eigen en andermans besluiten. Vanuit je verantwoordelijkheid voor het behalen van het integrale resultaat smeedt je coalities en spreek je anderen binnen en buiten het programma tijdig en regelmatig aan op het nakomen van afspraken en het behalen van resultaten. Je voorkomt dat zich situaties voordoen waarin afspraken niet worden nagekomen, door de achterliggende oorzaken te achterhalen en weg te nemen.

Je schept de randvoorwaarden en het klimaat voor samenwerking op alle niveaus. Je bent hierin een aansprekend voorbeeld voor anderen. Je kent de belangen van anderen binnen en buiten het programmateam en neemt actief verantwoordelijkheid voor het versterken van het groepsproces en de samenwerking.

Je stimuleert anderen in hun ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten. Je bent in staat anderen te motiveren voor het behalen van gezamenlijke doelen en maakt duidelijk hoe hun resultaten bijdragen aan het gewenste resultaat. Je coacht en begeleidt medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Kandidatenprofiel

Omgevingsbewust, doortastend en resultaatgericht met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de doelen van het programma maar zeker ook met oog voor de menselijke maat. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het werkveld en weet je netwerk waar nodig in te zetten. Je bent rolvast, integer en gaat zorgvuldig om met gevoelige informatie. Binnen het programmabureau draag je actief het belang uit om op de hoogte te zijn en te blijven van maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze toe te passen. Het krachtenveld in gevoelige besluitvormingsprocessen is je bekend en je weet de juiste partijen op de juiste wijze te benaderen en in te zetten binnen de afgesproken kaders.

Je kent de verschillende belangen en politieke verhoudingen en je houdt hier rekening mee bij je handelen. Je weet draagvlak te creëren voor de doelen van het Programma en bij het invoeren van veranderingen.

Het aanbod

  • Een zelfstandige, uitdagende functie/rol tot 2021 met veel eigen verantwoordelijkheid voor de realisatie van de doelen van het Programma;
  • De kans om bij andere overheden en bedrijven een ''kijkje in de keuken'' te nemen;
  • Inspirerende omgeving waarbij de successen van het handelen van het programma ook zichtbaar zijn in het veld;
  • Leuke collega's vanuit verschillende organisaties en disciplines;
  • Flexibiliteit;
  • Een werkplek in een mooie omgeving;
  • Een passende beloning.

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier. 

- Page Executive

The executive search division of PageGroup, Page Executive provides a range of search, selection and talent management solutions for organisations on a permanent and interim basis. Recognised for our powerful in-house research function, speed and flexibility of response and assignment completion rates, organisations worldwide use Page Executive to secure their senior talent.

Page Executive is part of PageGroup, worldwide leaders in specialist recruitment.