Manager Engineering & Projects (lid MT)

This search procedure has been closed (12-03-2018).
Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Haarlem
Employment
Permanent
Headhunter
Van De Groep & Olsthoorn voor De Voogt Naval Architects

De organisatie

De Voogt Naval Architects is een internationaal vermaard ingenieursbureau met circa 200 werknemers, gevestigd in Haarlem. Het bureau maakt onderdeel uit van Feadship, de wereldwijd vermaarde brand van custom-built superjachten gebouwd door Koninklijke De Vries en Royal Van Lent. De organisatie fungeert als het kenniscentrum binnen Feadship en verzorgt het ontwerp (design), de engineering en de research & development voor de beide moederbedrijven.

De recent geïntegreerde afdelingen Engineering en Projectmanagement (circa 160 fte) vormen tezamen het grootste deel van de organisatie. Hierbinnen bevinden zich de disciplines theoretische scheepsbouw, scheepsconstructie, werktuigbouw/scheepsinstallaties, exterieur, interieur, en projectmanagement.

De markt van superjachten vertoont een expansieve groei. Daarbinnen is een duidelijke tendens waarneembaar naar steeds grotere en technisch geavanceerdere jachten. Dit stelt niet alleen eisen aan de kennis die binnen de organisatie aanwezig dient te zijn, maar ook aan de te hanteren werkwijzen en de manier waarop de medewerkers worden aangestuurd.

Om de processen op effectieve en efficiënte wijze vorm te geven en om de stakeholders perfecte kwaliteit te blijven leveren, is vorig jaar een veranderprogramma ingezet onder de titel ‘De Voogt 2020’. In dit ambitieuze plan staat high performance centraal en dat zal worden bereikt door onder meer een meer projectmatige organisatiestructuur, het versterken van de resultaatverantwoordelijkheid van de professionals en het versterken van resultaatgerichte samenwerking in klantperspectief.

Van de leidinggevenden wordt expliciet gevraagd dit proces te faciliteren, te monitoren en zo nodig bij te sturen vanuit de betreffende discipline. Het raamwerk daarvan staat nu, de komende tijd zal de nadruk liggen op verdere uitwerking en implementatie. Daartoe is de organisatie op korte termijn op zoek naar een Manager Engineering & Projects (160 fte).

De positie

In deze functie maakt u deel uit van het MT en geeft u leiding aan de (senior) Teamleaders en de Projectmanagers van de afdeling. U legt verantwoording af aan de Managing Director van De Voogt. U vertaalt het organisatiebeleid naar het beleid van uw afdeling en bent verantwoordelijk voor de implementatie en realisatie, zodanig dat het bijdraagt aan de doelstelling van De Voogt.

U schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en weet de kernwaarden van De Voogt (perfectie – passie – partnership) intern en extern te communiceren. In die zin bent u een sprekend en zichtbaar boegbeeld voor de eigen organisatie en binnen het belangenveld van Feadship.

Taken & verantwoordelijkheden

U hebt een scherp oog voor kwaliteit en weet uw Teamleaders zeer effectief te coachen en tot ontwikkeling te brengen. Door uw inspirerende en motiverende leiderschapsstijl brengt u uw team naar een hoger plan, passend bij de kernwaarden van De Voogt. U bent strategisch sturend, sterk analytisch en resultaatgericht, u heeft passie voor kwaliteit en het continu verbeteren van bedrijfsvoering om te komen tot efficiëntie en kwaliteitsverbeteringen.

U bent uiteraard verantwoordelijk voor optimalisatie van personeelsbezetting en kwaliteit en draagt bij aan een transparant en integer werkklimaat. U steekt veel energie in het betrekken van de stakeholders bij de ontwikkelde high performance en best practices en het winnen van hun vertrouwen. Daartoe levert u tijdig toegesneden rapportages aan, passend bij actuele vraagstukken voor interne beheersbaarheid en voorspelbaarheid.

Om feeling te houden met de omgeving onderhoudt u veel contacten met de beide moederbedrijven (Koninklijke De Vries en Royal Van Lent) en u weet door uw persoonlijke eigenschappen en manier van communiceren hun vertrouwen te winnen. In deze positie bent u een belangrijk gezicht van de organisatie naar haar stakeholders en bent sterk bepalend voor de commerciële slagkracht en het imago van de organisatie.

Kandidatenprofiel

  • Academische opleiding in een technische en/of bedrijfskundige richting
  • Ruime ervaring in het aansturen, motiveren en coachen van hoogwaardige specialisten
  • Ervaring met het structureren van processen binnen een engineeringsomgeving
  • Ervaring met projectmatig werken in een complexe omgeving met veel tijdsdruk
  • Ervaring in de scheepsbouw is een pre
  • Coachende leiderschapsstijl: inspirerend, motiverend en stimulerend
  • Met uw optreden en presentatie bent u in staat om het vertrouwen te winnen van de verschillende stakeholders
  • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Het aanbod

Een zeer verantwoordelijke en veelzijdige managementpositie binnen een succesvolle, ambitieuze organisatie, met een focus op kwaliteit en dienstverlening. U werkt samen met een gemotiveerd en betrokken team aan de verdere professionalisering van de organisatie. De werksfeer is informeel, de ambities zijn hoog. Er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande link. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant, Jan Willem Houtman, via +31 (0)346 87 00 20.

This search procedure has been closed (12-03-2018).

About this headhunter - Van de Groep & Olsthoorn

Van de Groep & Olsthoorn zoekt én vindt al sinds 1979 de juiste directeuren, managers en C-level-kandidaten voor posities in de sectoren techniek en industrie. Zowel voor vaste als interim aanstellingen, nationaal en internationaal.

More jobs from Van de Groep & Olsthoorn on Lintberg

Van de Groep & Olsthoorn has been active on Lintberg since 2012.