Lid Raad van Toezicht (profiel innovatie)

This search procedure has been closed (04-04-2024).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Drenthe
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Cosis

De organisatie

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen. Op die manier gaat Cosis voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen telt en iedereen meedoet.

De kernboodschap van Cosis: ‘De bedoeling’
Een goed leven, met zoveel mogelijk eigen regie. Een thuis, vrienden en een zinvolle bijdrage leveren. Dat is waar Cosis elke dag haar cliënten bij helpt. Zodat ze grip krijgen op hun leven. Dat is onze bedoeling. En daarvoor bewegen wij mee. Mee met onze cliënten, mee met jou en mee met de woelige wereld waarin wij leven. Voorop staat dat we dit samen doen, want alleen in verbinding kunnen wij gericht meebewegen. Samen zorgen wij dat onze cliënten krijgen wat het beste past bij hun hulpvraag, van diegene die dat het beste kan bieden. Vroeg, snel en dichtbij. Samen maken we kleine stappen. Zo gaan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen telt en meedoet.

‘De bedoeling’, de visie van Cosis is daarom als volgt samengevat:

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven. Samen maken we kleine stappen.

De positie

Voor Cosis zoeken wij een lid voor de Raad van Toezicht. Kun jij innovatief denken op het gebied van organiseren? Heb je daarnaast een vernieuwende visie op zorg? Wil je vanuit een toezichthoudende rol iets bijdragen aan de visie die Cosis heeft? Dan komen we graag in contact.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht (RvT) van Cosis houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de uitvoering daarvan. De RvT let daarbij op de effecten, processen en belangen. Daarnaast is de RvT de werkgever van de RvB en (kritisch) sparringpartner en geeft hij gevraagd en ongevraagd advies aan de RvB.

De RvT is betrokken en zoekt op een actieve wijze de verbinding met de organisatie. De samenwerking tussen de RvT en de RvB wordt door de betrokkenen als positief en constructief ervaren. De RvT pakt zaken gezamenlijk op en houdt elkaar daarin scherp door met een positief kritische opstelling in dialoog te gaan. Er zijn in de RvT verschillende expertises aanwezig en de betrokkenheid bij de organisatie is groot. Men werkt zeer professioneel en op basis van vertrouwen. Het goede gesprek voeren staat daarbij voorop. Het mag daarbij schuren en er is geen onderwerp dat uit de weg wordt gegaan.

Voor het eigen functioneren houdt de RvT zich aan de Governancecode voor de Zorg en de statuten en het reglement van de organisatie.

Kandidatenprofiel

Algemeen profiel lid RvT
In zijn algemeenheid wordt er van een lid van de RvT verwacht dat je affiniteit hebt met mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Uiteraard wordt er tevens verwacht dat je affiniteit hebt met de doelstelling en visie van Cosis en haar werkmaatschappijen. Je hebt oog voor de maatschappelijke veranderingen waaraan het toezicht op Cosis onderhevig is en hebt kennis van de complexiteit van zorg, de dillema’s en de wisselwerking met de samenleving.  

Vanuit je eigen deskundigheid draag je als teamspeler bij aan de RvT als collectief en heb je het vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de RvB en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren. Je beschikt over een strategisch werk- denkniveau. Daarnaast ben je flexibel in je denken en houding en beschik je over voldoende tijd om de functie uit te oefenen. 

De balans tussen betrokkenheid bij de zorg en de mensen en distantie tot de organisatie weet je goed te bewaren, je behoudt een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Vanuit je toezichthoudende positie ben je toegankelijk voor de verschillende vormen van medezeggenschap.

Als lid van de RvT ben je bereid om de ontwikkelingen van het toezichthouderschap bij te houden, onder andere door het deelnemen aan verdiepingsprogramma’s van de NVTZ.

Vacature | profiel innovatie
Binnen de RvT ontstaan twee vacatures, een met het profiel bedrijfsvoering en een met het profiel innovatie. Voor beide vacatures zoeken we iemand die vanuit ‘De bedoeling’ in staat is om ook de ongemakkelijke, ontregelende vragen aan de orde te stellen. Je bent analytisch sterk en een ‘blootlegger’; je herkent de onderstroom en vraagt daar goed op door. 

Bovenal zoeken we mensen met een krachtige persoonlijkheid die met rust, tact en humor het gesprek naar een hoger niveau brengen. De Raad van Toezicht hecht aan een goed gebalanceerde samenstelling. Daarom zullen beide vacatures in samenhang met elkaar worden ingevuld. Het is niet nodig dat beide nieuwe leden toezichthoudende ervaring hebben, er is ruimte voor iemand voor wie dit een eerste rol als toezichthouder is. Daarbij is een goed zicht op governance en een gevoel voor rollen en verhoudingen wel voor beide nieuwe leden van belang.

De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling waarin de gewenste diversiteit in kennis en kunde, man en vrouw, culturele achtergrond en leeftijd is gerealiseerd.

Specifiek voor deze vacature, met het profiel innovatie, zoeken we iemand die innovatief denkt, niet alleen waar het gaat om techniek, maar ook op het gebied van organiseren. De kandidaat die wij zoeken heeft een vernieuwende visie op zorg. Je bent ondernemend en onderzoekend. Je bent goed op de hoogte van welke nieuwe technologieën er zijn en welke er aan komen. Tevens heb je een visie op wat deze technologieën en digitalisering kunnen bieden voor Cosis en haar cliënten en medewerkers. 

De kandidaat voor deze vacature wordt tevens lid van de commissie Zorg, Kwaliteit en Veiligheid (ZKV). 

Interesse?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature, dan zien we graag uiterlijk 4 april 2024 je CV en begeleidende brief tegemoet. Je kunt reageren op deze positie via onderstaande link. 

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Annelize Wilpstra of Maurice Hoogeveen: 050-4092720.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities  omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (04-04-2024).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.