Lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

This search procedure has been closed (04-09-2023).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Noord-Groningen
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Kids2B

De organisatie

Kids2b is al meer dan 30 jaar dé kinderopvangorganisatie van Noord-Groningen. Op ruim 30 locaties verzorgt zij de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van meer dan 3.000 kinderen. Op de locaties werkt Kids2b op basis van een onderscheidende en heldere pedagogische visie en drie speerpunten: ‘voeding & beweging’, ‘taal’ en ‘buiten’. Met een organisatiecultuur waarin de kernwaarden samen, plezier, open, ontwikkeling, respect en vertrouwen centraal staan zetten de ruim 200 (pedagogisch) medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zich dagelijks met veel enthousiasme in om de professionele partner van ouders en kinderen te zijn. Kids2b is als organisatie diep geworteld in het gebied en levert met innovatieve en maatschappelijke producten een belangrijke bijdrage aan de (sociaal emotionele) ontwikkeling van kinderen. Daarin werkt zij samen met partners als gemeenten, consultatiebureaus, Biblionet, onderwijs en JGZ. 

De positie

“Kinderopvang is de wereld van mogelijkheden. Voor kinderen en voor ons als organisatie”.  

De branche kinderopvang is volop in beweging: landelijk worden discussies gevoerd over ‘gratis’ kinderopvang en een mogelijke stelselwijziging. Kids2b is daar ook bestuurlijk bij betrokken. Midden in het aardbevingsgebied zijn zij actief betrokken bij de ontwikkeling van 16 nieuwe versterkte locaties. Een kans om de pedagogische visie ook in de huisvesting zichtbaar te maken.  

Wil jij hier vanuit een toezichthoudende rol aan bijdragen en heb je een stevige financiële achtergrond? Dan komen we graag in contact. 

Taken & verantwoordelijkheden

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de lange termijnstrategie van de organisatie en de uitvoering daarvan en is daarin voor de directeur-bestuurder een betrokken sparringpartner. De leden vervullen hun toezichthoudende rol vanuit het belang van de opvang voor de kinderen en het belang voor de ouders en stakeholders in Noord-Groningen. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de financiële positie van de organisatie en legt jaarlijks verantwoording af. 

De Raad van Toezicht vervult eveneens de werkgeversrol. De taken en rolverdeling van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn uitgewerkt en vastgelegd in een protocol. Om goed te kunnen functioneren zijn alle leden van de Raad van Toezicht volledig onafhankelijk van de organisatie. 

De Raad van Toezicht kent een goede balans tussen afstand en nabijheid, toezicht houden en sparringpartner zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie. De Raad van Toezicht is onafhankelijk in haar rol en heeft een kritisch vermogen ten aanzien van de in- en externe ontwikkelingen van de organisatie. Door middel van een jaarlijkse evaluatie toetst de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode van de VTOI-NVTK en de bdKO en handelt volgens de kernwaarden van de organisatie. 

Kandidatenprofiel

We zoeken een kandidaat met een stevige financiële achtergrond. Iemand die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering in een functie op een eindverantwoordelijk (of vergelijkbaar) niveau. In deze functie heb je onder meer ervaring met vastgoedvraagstukken en het laten opstellen van een businesscase. Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht heeft het de voorkeur dat je ook ervaring hebt binnen een profit organisatie en beschikt over commerciële voelhorens. Je hebt ook ervaring met het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ervaring in toezichthouden is een pre. 

Je bent een stevige persoonlijkheid die besluitvaardig is en resultaatgericht. Je bent een verbinder, samenwerkingsgericht en je beschikt over humor en reflecterend vermogen. 

Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat zij beschikken over: 

 • affiniteit met de ontwikkeling van het kind;  
 • de kennis en ervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de bestuurder voorgelegde vraagstukken;  
 • het vermogen om op strategisch niveau toezicht uit te oefenen en om als  werkgever en als sparringpartner van de bestuurder op te treden;   
 • analytisch oordeelsvermogen en de vaardigheid om kritisch te kunnen doorvragen en waar nodig besluiten te nemen;   
 • het vermogen om op een onafhankelijke wijze de rol van toezichthouder te vervullen.  
 • het vermogen tot reflecteren en tot zelfreflectie;  
 • het vermogen om een goede balans te bewaren tussen afstand en nabijheid;  
 • intrinsieke interesse in de dienstverlening die Kids2b biedt;  
 • risicosensitiviteit en goed kunnen omgaan met tegenwind;  
 • voldoende tijd om de functie op een zorgvuldige wijze in te vullen.  
 • De leden van de Raad van Toezicht voelen zich door werkzaamheden of woonplaats verbonden met de regio en vervullen een externe ambassadeursrol in het relevante netwerk van de organisatie.  

Interesse?

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 4 september je CV en motivatiebrief tegemoet via onderstaande link.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members

This search procedure has been closed (04-09-2023).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.