Lid Raad van Toezicht (2x)

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Noord-Nederland
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Noorderpoort

De organisatie

Noorderpoort is een groot Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Noord-Nederland en heeft locaties in Groningen, Appingedam, Delfzijl, Hoogezand, Leek, Stadskanaal, Veendam, Winschoten, Winsum en Assen. Noorderpoort heeft ongeveer 1400 medewerkers en biedt een groot aantal beroepsopleidingen, welke worden verzorgd door de diverse scholen van Noorderpoort: gezondheidszorg en welzijn, automotive en logistiek, techniek en ICT, kunst en multimedia, business en administratie, laboratorium- en procestechniek, beveiliging, veiligheid en vakmanschap, entree onderwijs, maritiem, energie en algemene operationele technieken. Daarnaast verzorgt Noorderpoort ook onderwijs voor inburgeraars en scholing voor laaggeletterden bij haar school voor educatie. Noorderpoort heeft ruim 12.500 studenten.

De posities

Noorderpoort zoekt 2 leden Raad van Toezicht. Vanwege reglementaire redenen ontstaat per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018 een vacature.

Voor de vacature die per 1 januari 2018 ontstaat wordt een kandidaat gezocht met kennis van en ervaring in de industrie, logistiek of circulaire economie. Gedacht wordt aan een, bij voorkeur, Groninger ondernemer die ervaring heeft met het mbo. Iemand die beschikt over goede financiële bedrijfseconomische kennis en ook begrijpt hoe publiek gefinancierde organisaties werken. Deze kandidaat zal lid worden van de commissie Control.

Voor de vacature die per 1 juli 2018 ingevuld gaat worden, wordt een kandidaat gezocht met kennis van, visie op en ervaring met de mogelijkheden die digitalisering en innovatie de maatschappij bieden en het onderwijs in het bijzonder. Ook van deze kandidaat wordt verwacht dat hij of zij werkt en/of woonachtig is in Noord-Nederland.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de vaststelling van strategie en beleid alsmede de uitvoeringsplannen enerzijds en monitoring van de realisatie daarvan anderzijds. De Raad richt zich vooral op het bewaken van de kwaliteit, de continuïteit en de integriteit van bestuur en organisatie vanuit de maatschappelijke doelstellingen en de visie en de missie van Noorderpoort. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor het College van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht. Tot slot vervult de Raad de rol van werkgever voor het College van Bestuur. Bij al zijn besluiten richt de Raad zich daarbij naar het belang van Noorderpoort en de maatschappelijke doelstelling. De Raad van Toezicht voert zijn taken uit conform de governance code van de sector.

De Raad komt zes keer per jaar formeel plenair bijeen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, worden er werkbezoeken afgelegd, zijn er themabijeenkomsten en is de aanwezigheid gewenst bij verschillende bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld bij de uitreiking van bijzondere prijzen. De tijdsbesteding die de functie vraagt wordt geschat op ongeveer 150 uur per jaar.

Kandidatenprofiel

Van de kandidaten voor de beide functies wordt verwacht dat zij beschikken over de competenties: bestuurlijk inzicht; visie; kritische onafhankelijke oordeelsvorming; integriteit; (omgevings-)sensitiviteit; samenwerken. Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat zij:

  • kennis hebben over en zich bewust zijn van de rol en de maatschappelijke functie die door Noorderpoort vanuit de identiteit en missie in de regio kan worden vervuld;
  • kennis hebben van en/of ervaring hebben met het besturen van organisaties;
  • kennis hebben van of ervaring hebben met hedendaags toezichthouden;
  • beschikken over een relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw brief en CV graag tegemoet. U kunt reageren via onderstaand formulier onder vermelding van ‘Noorderpoort, RvT vacature per 1-1-2018’ dan wel ‘Noorderpoort, RvT vacature per 1-7-2018’.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: +31 (0)50 409 27 20 of +31 (0)6 53 89 74 99.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (26-09-2017).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.