Lid Raad van Toezicht

This search procedure has been closed (10-12-2022).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor Maastricht Marketing

De organisatie

Building the Good Life Capital

Bij Maastricht Marketing weten we wat er speelt. En beseffen we wat er verandert. We onderzoeken wat goed leven vandaag én morgen betekent. Samen met onze stakeholders en participanten brengen we de economie duurzaam (weer) op stoom. Zo blijft de stad aantrekkelijk voor iedereen die haar bezoekt of die hier woont, werkt of studeert. De stad waarvan we houden. We bieden een podium en zijn de vraagbaak. Wij maken de verbinding tussen bezoekers en ondernemers. Maar ook tussen ondernemers en bewoners. Samen werken we aan het merk Maastricht, dat voor ons meer is dan enkel een commerciële waarde. We vragen, kijken en luisteren. We ondernemen. Samen bouwen we aan Maastricht, een veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dat maakt Maastricht de hoofdstad van het goede leven.

Stichting Maastricht Marketing is een DMO: een Destinatie Marketing (& Management) Organisatie die Maastricht en regio (inter-)nationaal positioneert als een sociale en saamhorige stad, die zich steeds nadrukkelijker ontwikkelt en profileert als een internationale stad met een top leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bezoekers en bewoners.

Bij Maastricht Marketing werken ca. 120 medewerkers. Zo’n 35 medewerkers zijn werkzaam binnen de afdelingen Visitor Centre, Marketing & Communicatie en Exploitaties. Bij Maastricht Marketing zijn daarnaast zo’n 75 gidsen in dienst. De omzet bedraagt ca. € 2,5 miljoen.

Een derde van de begroting van Maastricht Marketing wordt gefinancierd met een gemeentelijke subsidie. De gemeente vraagt Maastricht Marketing om daarvoor expliciet een bijdrage te leveren aan de volgende zaken:

 • Positionering van de stad (en regio).
 • Stimuleren van kwaliteitstoerisme = verblijfstoerisme (verblijfsverlenging, spreiding en verhogen uitgaven). De economische waarde voor de stad is groot. Jaarlijks worden meer dan 1,3 miljoen overnachtingen geboekt.
 • Stimuleren van werkgelegenheid. De impact van de toeristische-recreatieve werkgelegenheid op Maastricht is groot. In 2019 waren 6.630 banen direct aan deze sector gelieerd. Dat is 8,8% van de totale werkgelegenheid van Maastricht.
 • Bevorderen van de reputatie van Maastricht als Good Life Capital, de hoofdstad van het goede leven.
 • Het promoten van evenementen die passen bij de stad Maastricht en bijdragen aan het verstevigen van het imago van de stad.
 • Stimuleren van brede samenwerking in stad en regio rondom het positief positioneren van Maastricht naar (potentiële) bezoekers toe. Met het oog op het samen bouwen aan Maastricht als veilige, duurzame en vitale stad met een aantrekkelijk leef-, werk- en verblijfsklimaat voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
 • Aanjagen van duurzaam economisch verdienvermogen middels samenwerking met verschillende relevante partijen waarmee Maastricht en haar brede regio als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en talenten wordt gepositioneerd. The Good Life Capital komt ook tot uiting in innovatie, ondernemerschap, banen, een heerlijke woonomgeving en hoogwaardige kennis en technologie. Dit als versterking van het zakelijk profiel, met haar bijbehorende bezoekpotentieel ter bevordering van een economisch gezonde en leefbare stad.
 • En – zeker niet als laatste – het stimuleren van de trots van alle ‘Maastrichtenaren’, zodat zij enthousiaste ambassadeurs van Maastricht worden.

Daarnaast heeft Maastricht Marketing een aantal eigen exploitaties, handelend onder de merken ‘Maastricht Underground’ en ‘Explore Maastricht’. Hoofddoel daarvan is het aantrekken en rondleiden van bezoekers in de grotten Noord en Zonneberg, het Fort Sint Pieter, de Kazematten en de stad. Ook daarbij gaat het om het aantrekken van kwalitatief toerisme. Een zeer belangrijk afgeleid doel is het – in samenwerking met partners – in standhouden van het cultureel erfgoed. De opbrengsten die worden gegenereerd met deze eigen exploitaties financieren een significant deel van de organisatiebegroting.

Een ander deel wordt gefinancierd door de opbrengsten van de leden (ondernemers in de leisure sector en retailers), door strategische samenwerkingen met ondernemers en instellingen en door incidentele projectsubsidies uit fondsen.

Structuur van de organisatie

Maastricht Marketing is een Stichting, en kent een onbezoldigde Raad van Toezicht en een Statutair Bestuur. De directeur van de organisatie is de statutair bestuurder. De Raad van Toezicht bewaakt de doelstelling van de organisatie.

De positie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden zijn onafhankelijk in de zin dat zij geen eigen belang hebben bij de activiteiten van de Stichting, en wonen bij voorkeur in of hebben affiniteit met Maastricht. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen één keer herbenoemd worden voor 4 jaar. De Raad van Toezicht vergadert 5 tot 6x per jaar.

Taken & verantwoordelijkheden

De leden van de Raad van Toezicht:

 • denken en handelen in het belang van Maastricht Marketing;
 • hebben een strategisch werk- en denkniveau en kunnen grote lijnen en samenhangende belangen overzien;
 • hebben affiniteit met de opgave en doelstellingen van de organisatie, en hebben inzicht in de publiek-private context waarin de organisatie opereert;
 • functioneren als team binnen de Raad van Toezicht, en opereren vanuit de algemeen aanvaarde principes van good governance;
 • waken voor een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • beschikken over een voor de organisatie relevant netwerk;
 • dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en externe belangen;
 • weten te inspireren en te binden, zijn evenwichtig, communicatief en sociaal vaardig;
 • zijn in staat om onafhankelijk en als constructief-kritische sparring partner van het bestuur te opereren;
 • zijn in staat om de rol van werkgever van het bestuur adequaat te vervullen;
 • hebben een binding met Maastricht en de regio;
 • zijn voldoende beschikbaar voor de uitoefening van de functie.

Kandidatenprofiel

Specifiek voor deze vacature zijn we op zoek naar een lid met een bestuurlijk-juridische expertise en achtergrond. Dat betekent dat het aankomend lid:

 • ruime ervaring heeft in een politiek bestuurlijke functie, bij voorbeeld als voormalig volksvertegenwoordiger of statenlid;
 • goed inzicht heeft in de voor de organisatie relevante ontwikkelingen in de stad en regio en hun mogelijke impact;
 • beschikt over een actueel politiek en bestuurlijk netwerk en bereid om dit in voorkomende gevallen ook te benutten;
 • affiniteit en ervaring heeft met governance en daaruit voortvloeiende bestuurlijk-juridische zaken;
 • een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en kwesties;
 • het vermogen om op dit terrein als sparringpartner te fungeren voor de bestuurder;
 • ervaring met stakeholdermanagement, bij voorkeur in het domein van stads- en regiotoerisme.

De Raad streeft naar diversiteit en een evenwichtige verdeling binnen het team.

Interesse?

Spreekt deze rol jou aan en wil je op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Maastricht? We zijn nieuwsgierig naar jouw motivatie en CV die je uiterlijk 10 december kunt uploaden via onderstaande link.

De Raad van Toezicht van Maastricht Marketing wordt in deze werving begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie over de functie of procedure staat Elise Lansu je graag te woord, 06-23909009.

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (10-12-2022).

About this headhunter - Delfin Executives

Delfin Executives helpt organisaties nog succesvoller te worden. Daarom werven wij kandidaten die het verschil maken. Waarbij wij een sterke focus hebben op directie, management en toezichthoudende posities in Zuid-Nederland.

More jobs from Delfin Executives on Lintberg

Delfin Executives has been active on Lintberg since 2017.