Lid Raad van Commissarissen

This search procedure has been closed (05-03-2023).
Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor WML

De organisatie

Waterleiding Maatschappij Limburg NV, WML, is dé drinkwaterproducent en –leverancier voor de provincie Limburg. WML maakt en levert jaarlijks bijna 80 miljoen liter fris, helder en betrouwbaar drinkwater aan circa 520.000 huishoudens en circa 15.000 zakelijke klanten. Kwaliteit, betaalbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit en service staan hierbij voorop. De uitdaging ligt in het garanderen van een uitstekende drinkwaterkwaliteit en –levering, nu én in de toekomst.

WML is een naamloze vennootschap die behoort tot de zogenaamde grote rechtspersonen die voldoen aan de wettelijke structuurregeling. Op grond van de Drinkwaterwet en de statuten kunnen alleen de Provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten aandeelhouder zijn. Het hoofdkantoor van WML is gevestigd in Maastricht.

De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De organisatie kent twee kernsectoren en een ondersteunende sector:

Sector Klant & Operatie: afdelingen Klant, Productie, Distributie, Aanleg Leidingen, Onderhoud & Inspectie;
Sector Strategie & Infra: afdelingen Onderzoek & Advies, Projectmanagement en Geo Data Beheer;
Sector Bedrijfsondersteuning: afdelingen ICT, Facilitaire Ondersteuning, Personeel & Advisering en Inkoop, Logistiek & Financiën.
Daarnaast is er de stafafdeling Bedrijfscontrol.

De lijnen in de organisatie zijn kort. Er werken circa 400 mensen bij WML. Bij WML staan de kernwaarden betrouwbaar, bevlogen en vakmanschap hoog in het vaandel. Dit is ook terug te zien in de medewerkers: ambitieuze, goed opgeleide vakmensen die thuis zijn in moderne technologieën.

De positie

Algemeen profiel RvC

De leden van de RvC zijn allen generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Daarnaast is het streven de RvC zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden, ervaring en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Ook zijn binnen de raad bepaalde specialismen, zoals financiën, nodig om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen.

Binnen de RvC zijn de volgende expertises vertegenwoordigd:

 • Financiën en control;
 • Risicomanagement;
 • Klantrelaties en consumentenbelangen;
 • Juridische zaken en corporate governance;
 • Interne organisatie en HRM;
 • Ondernemerschap en/of kennis van en ervaring met vergelijkbare werkprocessen als bij WML aan de orde zijn;
 • Affiniteit met het openbaar bestuur.

Specifiek profiel voor deze vacature

Om het multidisciplinaire karakter en vooral de aanwezigheid van verschillende deskundigheden te borgen zijn we voor deze vacature specifiek op zoek naar kandidaat met een bedrijfskundige, risicomanagement en/of financiële achtergrond. Vanuit deze positie neemt u zitting in de auditcommissie. Naast uw bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring heeft u ook ervaring met toezichthouden.

Deze positie wordt ingevuld op voordracht van de gemeentelijk aandeelhouders, u zit dus niet namens de gemeentelijke aandeelhouders in de RvC.

Kandidatenprofiel

Voor alle leden geldt dat ze integer, besluitvaardig en resultaatgericht zijn en in staat constructieve discussies collegiaal te voeren.

Daarnaast hebben alle leden van de raad:

 • Bedrijfsmatige of bestuurlijke ervaring;
 • Een relevant breed netwerk;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling;
 • Vakinhoudelijke deskundigheid (expertise) op een van bovengenoemde aandachtsgebieden;
 • Helicopterview in verband met integrale besluitvorming;
 • Voldoende tijd om de taken als commissaris adequaat te kunnen vervullen.

Bij de selectie en benoeming wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over leeftijdscategorieën, geslacht en expertise.

Het aanbod

Een nieuwe commissaris wordt voor 4 jaar benoemd en kan 1 keer voor dezelfde termijn herbenoemd worden.

Interesse?

Wilt u reageren? We zijn nieuwsgierig naar uw motivatie en CV die u uiterlijk 5 maart 2023 kunt uploaden via onderstaande link.

Delfin Executives begeleidt de Commissie Gemeentelijk Aandeelhouders van WML in deze werving- en selectieprocedure. Voor meer informatie over deze functie en/of procedure staan Mark Simons (06-52376775) of Max Ruiters (06-46117342) u graag te woord.

Een integriteitsonderzoek kan onderdeel zijn van deze procedure.

Reserveer alvast de volgende data:

 • Gesprek bij Delfin Executives: donderdagochtend 16 maart of vrijdag 17 maart 2023
 • Eerste gesprek met de Commissie Gemeentelijke aandeelhouders: vrijdagochtend 31 maart 2023
 • Tweede gesprek met de Commissie Gemeentelijke aandeelhouders: 1e week april 2023
 • Kennismaking beoogd kandidaat met RvC en Bestuurder: medio april 2023
 • In mei 2023 wordt beoogd kandidaat voorgedragen aan RvC
 • 21 juni AvA benoemt nieuw lid per 1 juli

Nota bene: Het betreft hier een rol in de categorie Toezicht & Advies. Publicaties in deze categorie vallen logischerwijs niet binnen het € 100k+ segment. Lintberg publiceert deze posities omdat de aard van deze posities aansluit bij de profielen en ambities van onze members

This search procedure has been closed (05-03-2023).

About this headhunter - Delfin Executives

Delfin Executives helpt organisaties nog succesvoller te worden. Daarom werven wij kandidaten die het verschil maken. Waarbij wij een sterke focus hebben op directie, management en toezichthoudende posities in Zuid-Nederland.

More jobs from Delfin Executives on Lintberg

Delfin Executives has been active on Lintberg since 2017.