Lid Raad van Commissarissen

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Groningen
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor De Huismeesters

De organisatie

De Huismeesters is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie, die ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in de stad Groningen. De corporatie doet al het nodige om buurten en wijken leefbaar te maken en te houden, door te investeren in stenen én in mensen. Het is een open, ambitieuze en klantgerichte buurtcorporatie, zichtbaar en dicht bij haar bewoners. De Huismeesters heeft een platte organisatie en kenmerkt zich door ambachtelijke kennis en ervaring van medewerkers.

De positie

De Huismeesters heeft een professionele toezichtstructuur met een Raad van Commissarissen van vijf leden. In oktober treedt een van de leden af. Ter vervanging zoekt De Huismeesters een lid van de Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied financiën en vastgoed. 

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad beoordeelt de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Daarnaast is de Raad van Commissarissen de werkgever van de bestuurder en (kritisch) sparringpartner. Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de maatschappelijke taakstelling van een woningcorporatie en dat zij bestuurlijk in staat zijn goed te kunnen oordelen over de volkshuisvestelijke en financiële afwegingen die ten grondslag liggen aan directiebesluiten. Hiervoor is interesse in volkshuisvestelijke vraagstukken en specifieke kennis over maatschappelijke ontwikkelingen en de woningmarkt onmisbaar. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij samenwerkingsgericht zijn en beschikken over: inlevingsvermogen, een onafhankelijke opstelling, het vermogen om overzicht te hebben en de grote lijnen te zien zonder de noodzakelijke details uit het oog te verliezen. De Raad van Commissarissen, individueel en als Raad, moet in staat zijn de directeur goed te begeleiden en waar nodig een spiegel voor te houden.

Kandidatenprofiel

Voor de vacature die ontstaat wordt een commissaris gezocht die op de hoogte is van maatschappelijke ontwikkelingen en zich kan inleven in de maatschappelijke opgave die de woningcorporatie heeft. U heeft de kennis en ervaring om de ontwikkelingen en de specifieke aspecten uit het aandachtsgebied vastgoed en financiën bestuurlijk te vertalen, hierover te adviseren en de strategie van De Huismeesters hieraan te toetsen. U bent goed bekend met vastgoedsturing, projectontwikkeling en vastgoed financiën. Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn: positief kritisch, scherpte in dialoog en in toezichthouden, onafhankelijk, samenwerkingsgericht, onafhankelijk en actief participerend in de dialoog. Als lid van de Raad van Commissarissen maakt u ook deel uit van de Auditcommissie, met als perspectief over twee jaar voorzitter van deze commissie te worden. Voor de tijdsbesteding die deze functie vraagt moet uitgegaan worden van 120 tot 150 uur per jaar.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 11 juli a.s. tegemoet via onderstaande link. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: 050-4092720 of 06-53897499.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (11-07-2019).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.