Lid Investeringscommissie

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Noord-Nederland
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor N.V. NOM

De organisatie

De NOM is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en heeft als missie dat zij de permanente katalysator wil zijn van economische ontwikkelingen in Noord-Nederland. Daarbij neemt zij als uitgangspunt het vastgestelde economische beleid van de drie provincies en het Ministerie van Economische Zaken.

De NOM is een regionale ontwikkelingsbank en spant zich maximaal in om bij te dragen aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland door de inzet van menskracht, kennis en ervaring en het haar toevertrouwde kapitaal.

De NOM richt zich op internationalisering, kennisintensivering, vernieuwing en verduurzaming van de economie in Noord-Nederland. Het samen met het bedrijfsleven, de overheden en onderwijs- en kennisinstellingen creëren van optimale ontwikkelingscondities voor het MKB-bedrijfsleven in Noord- Nederland is daarbij leidend. De NOM richt zich met haar revolving fund op economische kansen op de langere termijn en vervult op professionele wijze de daarvoor benodigde brugfunctie tussen overheid, bedrijfsleven en kennis-/onderwijsinstellingen.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van de leden zoekt de NOM een lid voor de Investeringscommissie.

De positie

De rol van de Investeringscommissie is het, vanuit een onafhankelijke positie, kritisch beoordelen van de aanvragen die binnen komen voor het verstrekken van Participaties boven de € 200.000 en daarover vervolgens een advies uit te brengen aan de directie.

De commissie is “het zakelijke geweten”, denkt mee en is een klankbord en sparringpartner voor de directie met betrekking tot de aanvragen die worden gedaan.

Kandidatenprofiel

De persoon die wordt gezocht is een ondernemer die ook over een sterke intuïtie beschikt en snel ondernemersplannen en ondernemers kan doorgronden.

Van het lid dat wordt gezocht wordt tevens verwacht dat hij of zij ruime ervaring heeft met het doen van investeringen (bij voorkeur in verschillende ondernemingen), netwerkconstructies begrijpt, de dialoog niet uit de weg gaat en samenwerkt vanuit wederzijds respect op basis van inhoudelijke kennis.

Tijdsinvestering

De commissie komt eenmaal in de zes weken bijeen en waar nodig is er ook tussentijds overleg. Elke bijeenkomst duurt, inclusief voorbereiding, ongeveer een dag. In totaal zal de functie ongeveer twee dagen per maand in beslag nemen. De bijeenkomsten vinden over het algemeen op vrijdag plaats.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft dan zien wij uw CV en de begeleidende brief graag tegemoet via onderstaand formulier. De reactietermijn sluit op donderdag 1 maart a.s.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: +31 (0)50 409 27 20 of +31 (0)6 53 89 74 99.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (02-03-2018).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.