Directeur Vestiging Breda

This search procedure has been closed (01-11-2022).
Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Breda
Employment
Permanent
Headhunter
Dux Nova voor Slokker Bouwgroep

De organisatie

Slokker Bouwgroep maakt deel uit van de Slokker Groep, een professioneel en solvabel familiebedrijf dat is opgericht in 1935 en sindsdien is uitgegroeid tot een speler van betekenis op de (internationale) bouw- en vastgoedmarkt. De Slokker Groep kent vier hoofdactiviteiten, te weten Ontwikkelen, Bouwen, Beleggen en Internationaal (voornamelijk USA en Canada). 

Slokker Bouwgroep is een markt-sensitieve en strak op gelijnde organisatie met een platte organisatiestructuur. De vestigingen zijn zelfstandig en draaien een omzet van ca. 25-50 miljoen euro per jaar. Vanuit de vestigingen in Amsterdam, Almere en Breda worden projecten gerealiseerd in de sectoren wonen, onderwijs, zorg, commercieel en multifunctioneel; zowel nieuwbouw als renovatie en transformatie. 

Slokker Bouwgroep vestiging Breda realiseert jaarlijks een omzet van 30-40 miljoen euro; voornamelijk in de markten wonen, onderwijs en zorg. Deels door voorwaarts te integreren van initiatief tot engineering en deels door traditionele projecten te verwerven (UAV-gc en UAV). Uiteraard worden er ook projecten in samenwerking met Slokker Vastgoed gerealiseerd. Slokker Bouwgroep loopt voorop in de markt op het gebied van BIM en Kwaliteitsborging. Onafhankelijk van klantvraag, economische omstandigheden of wetgeving is de afgelopen jaren intrinsiek geïnvesteerd in de ontwikkeling hiervan.  

De vestiging Breda is een professionele, inspirerende, enthousiaste, leuke en daarmee succesvolle onderneming. Als onderdeel van bovengenoemd Slokker concern profiteert de vestiging van de combinatie van een stabiel verankerd beleid enerzijds en decentraal ondernemerschap anderzijds. Binnen de vestiging kan de directeur bouwen op drie pijlers te weten Bedrijfsbureau, Realisatie en Servicebouw die weer worden geleid door drie afdelingshoofden die onderdeel uit maken van het managementteam. 

De positie

Begin 2022 overleed Stefan Wildhagen onverwacht. Een betrokken directeur die al langere tijd bij Slokker werkte. Na een intensieve periode, waarin de groepsdirectie hulp (en troost) bood aan het team in Breda en zij samen sterk overeind bleven, is het moment aangebroken om op zoek te gaan naar een nieuwe directeur om deze mooie succesvolle vestiging te gaan leiden!

Taken & verantwoordelijkheden

 • Zorgdragen voor een cultuur waarin ondernemerschap, toegevoegde waarde naar opdrachtgevers en collegialiteit samengaan;
 • Transparant communiceren met en rapporteren aan de directie van Slokker Bouwgroep. Samenwerken met centrale stafafdelingen;
 • Strategisch plannen van de toekomst van de vestiging op korte en lange termijn. De vestiging voorbereiden door vroegtijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Steeds vooruitlopen op de dynamieken van de markt zonder daarbij de kostprijs van het product bouwen uit het oog te verliezen;
 • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van de vestiging. Dit in financieel, klant, innovatie en organisatie perspectief;
 • Het bouwen aan een organisatie die actueel en toekomstbestendig is. Een balans tussen jong en dynamisch, ervaren en deze elkaar laten versterken. Een combinatie van hard werken om te winnen en de lol en de trots om dit te bereiken. Kortom een succesvolle en leuke omgeving;
 • Het opbouwen en onderhouden van relaties met opdrachtgevers en andere stakeholders;
 • Het vertegenwoordigen en uitdragen van de vestiging;
 • Zorgdragen voor continuïteit uit de realisatie van winst, het efficiënter maken van processen, steeds verbeteren van kwaliteit en actualiseren van de strategische visie van de vestiging;
 • Het voor de vestiging laten werken van data. Het samen met Slokker Bouwgroep digitaliseren van processen. Volgend op en dienend aan het strategisch bedrijfsplan.

Kandidatenprofiel

 • Empathisch;
 • Ondernemend in de zin van resultaat gedreven, optimistisch, creatief, oplossingsgericht en slim;
 • Loyaal. Geïnteresseerd in een lange termijn samenwerking binnen een bedrijf waarin continuïteit een belangrijke waarde is;
 • Analytisch in het oplossen van complexe vraagstukken, het kunnen doorzien van tactieken en het bedenken van strategieën;
 • Een moderne manager met oog voor en behoud van bewezen resultaten. In staat om vanuit meerdere invalshoeken het beste te kiezen van oud en nieuw; 
 • Toegankelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid. Een baken van vertrouwen en rust aan de ene kant en drive en passie aan de andere kant;
 • Professioneel;
 • Een bouwer met interesse voor techniek in proces en product;
 • Breed geïnteresseerd in ontwikkelingen op korte en lange termijn en de invloeden daarvan op de vestigingsresultaten. Dit om het bedrijf daaraan aan te passen en om een volwaardige gesprekspartner te zijn.

Het aanbod

Voorwaarden zijn zowel primair als secundair uitstekend te noemen!

Interesse?

Indien je voldoet aan bovenstaand kandidatenprofiel (bouwkundige ervaring is een must) dan nodigen we je uit om te reageren via onderstaand formulier.

This search procedure has been closed (01-11-2022).

About this headhunter - Dux Nova

Dux Nova = excelleren in executive search en motiveren om anders te denken. Dux Nova is specialist in bouw, vastgoed, infra. Wij bemiddelen functiebreed en werken landelijk. Wij zijn zorgzame headhunters met maximale inzet om uw vraagstukken op te lossen. Werving en selectie / interim management / coaching en advisering van:

 • directie, bestuurders en toezichthouders
 • management
 • senior specialisten en managementpotentieel

More jobs from Dux Nova on Lintberg

Dux Nova has been active on Lintberg since 2011.