Algemeen Directeur a.i.

This search procedure has been closed (22-02-2024).
Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Amsterdam Zuidas
Employment
Interim
Headhunter
Solid Executives

De organisatie

De Zuidas ontwikkelt en verandert in een hoog tempo. In dit grootstedelijke gebied met een omvang van 245 hectare (exclusief Zuidasdok), wordt bovenop het reeds gerealiseerde vastgoedprogramma tot 2030 ruim 1 miljoen m² aan kantoren, woningen en voorzieningen aan het gebied toegevoegd. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in mobiliteit. De Noord/Zuid-lijn wordt doorgetrokken richting Schiphol, de ondertunneling van de A10 (Zuidasdok) is in uitvoering en station Zuid wordt uitgebreid met een internationale terminal. De Zuidas komt steeds meer in de stad te liggen en vormt daarmee een belangrijke schakel in de (internationale) bereikbaarheid van de regio. Het gebied wordt drukker, diverser en levendiger. Tegelijkertijd is de Zuidas inmiddels een ‘bestaand stuk stad’ waar duizenden Amsterdammers wonen, werken, studeren en recreëren.

De organisatie van de Zuidas bestaat uit 16 vaste medewerkers en circa 160 mensen die worden ingehuurd bij voornamelijk andere binnengemeentelijke organisatieonderdelen. De directie Zuidas bestaat uit een algemeen directeur a.i. en twee adjunct directieleden (financiën en gebiedsontwikkeling). Daarnaast is er een staf die het primaire proces ondersteunt. In ons kantoor aan de Zuidas (in het WTC) zitten we bij elkaar. Dit zorgt voor een dynamische omgeving met een goede energie, waarbij we letterlijk uitkijken op ons werkgebied. In 2024 wordt toegewerkt naar een definitief college- en raadsbesluit ten aanzien van de gewenste toekomstige governance voor Zuidas, inclusief organisatorische consequenties en implementatieplan.

De positie

Algemeen Directeur a.i. Zuidas voor 18 uur per week. 

De gemeente Amsterdam zoekt een algemeen directeur ad interim (a.i.) Zuidas. De complexe inhoudelijke- en organisatorische opgaven waar de directie Zuidas uitvoering aan geeft vraagt om een algemeen directeur a.i. Zuidas die kan sturen op enerzijds de inhoud en dagelijkse verantwoordelijkheden binnen de directie Zuidas en anderzijds op de organisatorische transitie. Daarnaast adviseert de algemeen directeur a.i. het gemeentebestuur over Zuidas en Zuidasdok. De algemeen directeur a.i. Zuidas is een omgevingsgerichte peoplemanager, een sterke en kundige opdrachtgever, een boegbeeld en verbinder: binnen én buiten de organisatie.

Transitie governance Zuidas

In opdracht van de stedelijk directeur Ruimte en Economie loopt een traject om de directie Zuidas onder te brengen in de gemeentelijke lijnorganisatie. Het gedelegeerd opdrachtgeverschap en de uitwerking hiervan is een belangrijke taak voor de algemeen directeur a.i. Zuidas. De transitie betreft een wijziging in de governance met als uitgangspunt het integraal waarborgen en continuering van de gebiedsontwikkeling Zuidas en het opdrachtgeverschap van Zuidasdok. In 2024 wordt toegewerkt naar een definitief college- en raadsbesluit ten aanzien van de gewenste toekomstige governance voor Zuidas, inclusief organisatorische consequenties en implementatieplan.

Taken & verantwoordelijkheden

De algemeen directeur a.i. Zuidas:

 • Vervult de rol van gedelegeerd opdrachtgever (namens de stedelijk directeur van het cluster R&E en in gezamenlijk opdrachtgeverschap met de directeur Grond & Ontwikkeling) voor de transitie van de directie Zuidas, met als doel de directie integraal onder te brengen in de reguliere lijnorganisatie;
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het grootstedelijk gebied Zuidas tot een gemengd, leefbaar en levendig hoogstedelijk centrumgebied met werken, wonen, voorzieningen voor alle Amsterdammers, in sociaal- en fysieke verbinding met de rest van de stad en als entree voor stad en regio en met een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven.

Daarbij liggen accenten op o.a.:

 • Bereikbaarheid en Mobiliteit; zeker de komende tien jaar staat de bereikbaarheid van Zuidas onder zware druk door de vele grote bouwactiviteiten;
 • Groen, water en duurzaamheid; de duurzaamheidsambities liggen hoog;
 • Activiteiten die bijdragen aan een levendige en leefbare Zuidas als prettige Amsterdamse buurt blijft waar mensen graag zijn;
 • Zuidas in uitvoering; alle bouwactiviteiten moeten in goede banen worden geleid om de overlast en hinder zoveel mogelijk te beperken.
 • Vervult namens de gemeente Amsterdam, gezamenlijk met het rijk en Vervoerregio Amsterdam, mede-opdrachtgeverschap van het programma Zuidasdok . Dit betreft een omvangrijk infrastructureel programma waarbij de rijksweg A10 uitgebreid en gedeeltelijk ondergronds wordt gebracht en Station Zuid aanzienlijk wordt uitgebreid;
 • Prioriteert in het veelzijdige gebruik van de schaarse ruimte in nauw overleg met stakeholders binnen en buiten de gemeente waarbij bestuurlijke prioriteiten (zoals woningbouw, duurzaamheid, bereikbaarheid en mobiliteit), stedenbouwkundige kwaliteit, financiën, juridische randvoorwaarden en risico’s, leefbaarheid en bereikbaarheid constant tegen elkaar moeten worden afgewogen;
 • Draagt middels gronduitgiftes zorg voor een financieel gezonde positie van de gemeente Amsterdam voor de – met het rijk overeengekomen - financiële bijdrage aan Zuidasdok;
 • Werkt samen met veel stakeholders aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied, zoals stadsdeel Zuid en andere gemeentelijke organisaties, het bedrijfsleven, ontwikkelaars, bouwers, de Omgevingsdienst, bewoners(verenigingen) en belangenorganisaties zoals Hello Zuidas, de Taskforce Bereikbaarheid en de Green Business Club.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

Kandidatenprofiel

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een track-record/ervaring ten aanzien van organisatieverandering, transitieprocessen en organisatieontwerp vanuit een opdrachtgevende rol.
 • Je hebt ervaring met soortgelijke opgaven, waardoor hij/zij standvastig en constructief kan werken binnen een complex krachtenveld met verschillende (bestuurlijke en commerciële) belangen en stakeholders zoals de Zuidas en Zuidasdok.
 • Je hebt ervaring met het voeren van onderhandelingen met topmanagement in het bedrijfsleven en/of (vastgoed)ontwikkelaars.
 • Je hebt ervaring met het zich snel kunnen verdiepen in de diverse consequenties van besluiten op de gebiedsontwikkelingsopgave en op de programmaopgave, op de verschillende stakeholders en op de juridische, financiële en politiek-bestuurlijke aspecten.
 • Je hebt ervaring met leiderschap, kan goed relativeren en kan bijdragen aan een constructieve en enthousiaste werkomgeving en samenwerking.
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en ruime aantoonbare ervaring en successen in een (eind)verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit.

Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring in de publieke sector.
 • Je hebt werkervaring in het politieke krachtenveld.

Competenties:

 • Analytisch vermogen: Expert
 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Inlevingsvermogen: Expert
 • Samenwerken: Expert
 • (Aan)sturen: Expert
 • Resultaatgerichtheid: Expert

Het aanbod

Projectinformatie

 • Startdatum: 01-02-2024
 • Einddatum: 31-08-2024
 • Optie tot verlenging: Ja

Interesse?

Je kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn van der Wal (Senior Consultant Executive Search), 06-28201774. 

This search procedure has been closed (22-02-2024).

About this headhunter - Solid Executives

Solid Executives is a leading executives search firm exclusively focused on the real estate sector. We offer unique career opportunities at management and board level and operate on behalf of a wide arrange of real estate companies.

More jobs from Solid Executives on Lintberg

Solid Executives has been active on Lintberg since 2020.