Senior Ontwikkel-/Realisatiemanager

Management
max. € 120.000 (+bonus)
Den Haag
Permanent
Dux Nova

De organisatie

Onze opdrachtgever, Greystar Netherlands in Den Haag, is onderdeel van een internationaal concern dat sinds het begin van de jaren ‘90 actief is in de Verenigde Staten / Latijns Amerika en sind 2013 ook in Europa. Onder de slogan “Redefining Excellence in Apartment Living” ontwikkelt, belegt en beheert Greystar hoogwaardige woonprojecten met een hoog serviceniveau voor de bewoners. Na expansie in Groot Brittannië (Londen, 2013) volgde Nederland in 2015 om daar projecten in de grote steden te realiseren en  vorm te geven aan de verdere expansie in Europa.

In de Verenigde Staten / Latijns Amerika heeft Greystar circa 400.000 units in portefeuille. In London heeft Greystar inmiddels een portefeuille opgebouwd van circa 20.000 woningen. Nederland volgt op korte voet met circa 1.500 woningen in exploitatie (Campus Diemen Zuid) en circa 6.000 woningen in ontwikkeling in de grote Nederlandse steden. Greystar ontwikkelt hoofdzakelijk voor eigen portefeuille.

De positie

Ter uitbreiding van het team, dat in Nederland uit circa 25 mensen bestaat, zijn we op zoek naar een ervaren ontwikkel- / realisatiemanager.

De ontwikkel- / realisatiemanager is verantwoordelijk voor het zelfstandig leiden van binnenstedelijke ontwikkelprojecten van circa 400 tot 2.000 woningen, hoofdzakelijk in Nederland, van initiatief tot aan oplevering en in nauwe samenwerking met de collega’s van het development team. Door de verticale integratie binnen Greystar werkt de ontwikkel- en realisatiemanager ook nauw samen met zijn collegas van investments en operations om zo permanent te streven naar verbetering op basis van het geleerde uit eerdere projecten in ontwikkeling en exploitatie. De ontwikkel- / realisatiemanager stuurt het project via ontwerp, contractering, vergunningen, voorbereiding en bouwfase naar een excellent woonproduct. Daarbij draagt de ontwikkel- / realisatiemanager tevens zorg voor de integratie van Greystar’s operationele expertise in het project.

Taken & verantwoordelijkheden

 • Draagt de integrale verantwoordelijkheid voor twee tot drie ontwikkelprojecten en stuurt vanuit een overzichtsrol collega’s in zijn team aan als meewerkend voorman;
 • Ondersteunt het due diligence proces bij acquisities;
 • Zet samen met investments de business case op waarbinnen een project gerealiseerd moet worden;
 • Bereidt samen met investments en operations de development brief en het programma van eisen voor;
 • Selecteert en contracteert het team van adviseurs en/of samenwerkingspartners;
 • Stuurt het ontwikkelproces om binnen de kaders van de business case tot een woonproduct te komen dat voldoet aan de Greystar standaard;
 • Bouwt en onderhoudt relaties met het adviseurs, samenwerkingspartners, bouwteam en gemeente om te verzekeren dat bouwprojecten tijdig worden afgerond, volgens plan en binnen budgettaire richtlijnen worden uitgevoerd. Werkt met het team om de technische ontwikkeling en coördinatie van kosten- en kwaliteitscontrole¬procedures te waarborgen. Zorgt ervoor dat alle vereiste vergunningen en goedkeuringen worden verkregen;
 • Waarborgt de doorlopende communicatie binnen het ontwikkelteam en andere belangrijke stakeholders aangesloten bij het project om periodieke updates te verschaffen over de voortgang;
 • Koppelt gestructureerd schriftelijk en mondeling terug over de status van het project aan het senior management en co-investeerders;
 • Werkt nauw samen met operations om alle operationele budgetten en relevante ontwikkelingsuitgangspunten voor het project te waarborgen;
 • Ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met projectontwikkelaars, projectmana-gement¬bedrijven, bouwbedrijven, lokale overheden.

Het Greystar concern hecht zeer aan de volgende 6 kernwaarden:

 • Integrity - We will stay true to the highest ethical standards and principles, and be honest, trustworthy, and humble in all of our words and actions;
 • Respect - We will accept and value our individual differences and show genuine consideration for the thoughts, needs, and ideas of others.  We value and encourage a work/life balance;
 • Accountability - We will take responsibility and accept ownership for our words, actions, tasks, and results, and respectfully hold others to the same standard;
 • Professionalism - We will proudly present a positive, dignified, and businesslike image at all times through our appearance, behaviour, and interactions with others;
 • Teamwork - We will work together to accomplish goals, solve problems, and enrich our work environment;
 • Service - We will make service our top priority by giving our time, knowledge, and experience to serve the needs of our customers, community, and team members.

Kandidatenprofiel

Wij zijn voor deze spilfunctie op zoek naar een energieke kandidaat op HBO+ of WO niveau. Ruime ervaring in projectmanagement van grootschalige complexe projecten is een harde eis, evenals ruime kennis van ontwikkel- en ontwerpprocessen (inclusief contractering). We zoeken een senior professional en denken daarbij aan een kandidaat die afkomstig is van een projectontwikkelaar, ontwikkelende bouwer of projectmanagementbureau. 

Salaris ligt tussen de € 90.000 en € 120.000 pj vast (afhankelijk van leeftijd en ervaring), los van overige emolumenten zoals pensioen en  bonus. Woonplaats in de Randstad is een pré.  Goede beheersing van de Engelse taal is een must. 

Interesse?

U kunt reageren op deze positie via onderstaand formulier, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jurgen Pauwels van Dux Nova, 06 - 55 33 33 03. 

- Dux Nova

Dux Nova richt zich op vernieuwing en is actief in werving en selectie binnen de bouwkolom. Wij bemiddelen directie, management en senior specialisten in bouw, vastgoed en infra. Wij werken voor verschillende opdrachtgevers in de keten, functiebreed omdat we geloven dat de juiste samenstelling van techniek / algemeen management / staf tot een optimaal resultaat leidt.