Directeur / Bestuurder

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Noord-Nederland
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland

De organisatie

VluchtelingenWerk Noord-Nederland (VWNN) is een professionele vrijwilligersorganisatie en maakt onderdeel uit van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De stichting is op 31 december 2008 opgericht en biedt asielzoekers en vluchtelingen persoonlijke steun en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang, maatschappelijke participatie en integratie in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

Het hoofdkantoor van VluchtelingenWerk Noord-Nederland is gevestigd in Groningen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland is actief in 28 gemeenten en heeft 11 ACZ’s plus locatie Ter Apel (“asielhoofdstad”). Er werken 150 betaalde medewerkers en 2.000 vrijwilligers.

VluchtelingenWerk Noord-Nederland is een van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit doet VluchtelingenWerk Nederland in de rol van metgezel, ondernemende idealist en bruggenbouwer. De leden van de vereniging zijn de vijf regionale stichtingen. Onder de regionale stichtingen vallen de AZC’s, locaties integratie en inburgeringslocaties. De regionale stichtingen zijn zelfstandige organisaties met een directeur-bestuurder die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht van de eigen stichting.

Er is een (landelijke) raad van toezicht die verantwoordelijk is voor het toezicht op (het bestuur van) de vereniging

De positie

Als directeur-bestuurder geeft u op strategisch en tactisch niveau leiding aan VluchtelingenWerk Noord-Nederland en bent u integraal verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de strategie en de uitvoering daarvan op het gebied van bedrijfsvoering, het marketingbeleid, het personeels- en organisatiebeleid, het financiële resultaat, de goede samenwerking met de ondernemingsraad en de cliëntenraad (de raad van de vrijwilligers) en de externe representatie en het opbouwen en onderhouden van goede contacten met de externe relaties.

Taken & verantwoordelijkheden

Van u wordt naast de verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Noord-Nederland verwacht dat u een wezenlijke bijdrage levert aan het landelijk beleid en de uitvoering daarvan. Het landelijk bestuur draagt namelijk gezamenlijk de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor VluchtelingenWerk Nederland.

Van u wordt verwacht dat u een goed oog te heeft voor de effecten die het landelijk beleid heeft voor de eigen regio en zorg draagt voor de verbinding tussen het hoofdkantoor en de verschillende onderdelen van VluchtelingenWerk Noord-Nederland en tussen VluchtelingenWerk Noord-Nederland en de andere regio’s van VluchtelingenWerk Nederland. Op deze wijze draagt het bestuur gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het geven van vorm en inhoud aan de één-organisatie-gedachte.

De landelijke rol vraagt om een tijdsbesteding van ongeveer 40% en betekent dat u regelmatig in Amersfoort of Amsterdam werkzaam bent. Voor de organisatie is het van belang dat u een goede balans weet aan te brengen tussen de verantwoordelijkheden (en de daarbij behorende tijdsinvestering) als bestuurder op landelijk niveau en de verantwoordelijkheden als bestuurder op regionaal niveau.

De opdracht die er ligt vraagt om een directeur-bestuurder met affiniteit of ervaring met vluchtelingen, die de missie van de organisatie onderschrijft. Gezocht wordt iemand die aandacht heeft voor en betrokkenheid bij de medewerkers en de vrijwilligers binnen de organisatie. Een samenwerkingsgerichte netwerker die zichtbaar en toegankelijk is, die werkt vanuit de verbinding en communicatief sterk is.

Een ambitieuze, ondernemende en innovatieve directeur-bestuurder die in staat is om de effecten van krimp alsmede van mogelijke groei voor de organisatie in goede banen te leiden. U ziet kansen, bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit en heeft een goed gevoel voor verhoudingen. U maakt gemakkelijk contact met de verschillende stakeholders en toont de flexibiliteit die nodig is in een sterk aan verandering onderhevige omgeving.

Kandidatenprofiel

Persoonlijke kenmerken die u typeren zijn dan ook: energiek, positief ingesteld, besluitvaardig en resultaatgericht, samenwerkingsgericht, duidelijk in de communicatie, openstaand voor meningen van anderen, onconventionele denker, durf, koersvast maar flexibel waar nodig, met humor en relativeringsvermogen.

Uw stijl van leiderschap kenmerkt zich als:

 • faciliterend, stimulerend en enthousiasmerend;
 • medewerkers en vrijwilligers meenemen in de verandering;
 • zakelijke benadering maar met gevoel;
 • richtinggevend en daarbij goed de focus weten te bewaren en prioriteiten te stellen;
 • ruimte geven, zorgen voor draagvlak.

Verder dient u te beschikken over:

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • analytisch en strategisch inzicht;
 • de ervaring en het vermogen om op een eindverantwoordelijk niveau te werken, wat onder meer betekent het hebben van het vermogen om een strategische visie te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering;
 • de lenigheid om te kunnen schakelen van verenigingsbelang naar stichtingsbelang en v.v.;
 • ervaring binnen het Sociale Domein;
 • sterk in de bedrijfsvoering en financieel goed onderlegd.

Het aanbod

Het betreft een fulltime dienstverband voor gemiddeld 36 uur gemiddeld per week. Voor de arbeidsvoorwaarden wordt de CAO Welzijn gevolgd.

Interesse?

U wordt uitgenodigd op deze positie te reageren via onderstaand formulier, inclusief cv en begeleidende brief. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Annelize Wilpstra: +31 (0)50 409 27 20 of +31 (0)6 53 89 74 99.

De reactietermijn sluit op donderdag 22 maart a.s.

This search procedure has been closed (26-03-2018).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.