Head of Regulations & Policy

Field
Finance
Salary
100k - 150k per annum
Location
Randstad
Employment
Permanent
Headhunter
Page Executive

De organisatie

Onze klant is een internationaal opererende full service bank. Het nieuwe team Regulation & Policy is onderdeel van Central Risk Management en is het aanspreekpunt voor markt-, liquiditeits- en kapitaal risk policies. Voor de Market Risk & ALM organisatie is dit team het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om het naleven van wet- & regelgeving. Dit team werkt nauw samen met de afdeling Basel Center en heeft een bank brede coördinerende rol met betrekking tot alle risk gerelateerde regelgeving. In deze rol geef je leiding aan een team van 3 FTE en ben je verantwoordelijk voor de algehele samenhang en coherentie van het Market & ALM Risk beleidskader, de planning en coördinatie van beleid maken en de beoordeling, ontwikkeling, implementatie en onderhoud van tooling. 

De positie

 • Verantwoordelijk dat het beleid tijdig wordt herzien om te voldoen aan interne en externe wijzingen in wetten & verordeningen.
 • Is verantwoordelijk voor een consistent en bank breed markt-, liquiditeits en kapitaal risk policy framework. Zorgt dat de bank op de hoogte is van het beleid en eventuele veranderingen in het beleid.
 • Is het aanspreekpunt voor DNB communicatie binnen Market Risk & ALM in overleg met het Basel Center.
 • Is verantwoordelijk voor de vertaling van relevante internationale en nationale wet- en regelgeving naar ABN AMRO beleid en de daaruit volgende aanpassingen in de bedrijfsvoering in nauw overleg met andere afdelingen.
 • Is vanuit zijn rol als Hoofd Regulation & Policy onderdeel van het MT en neemt op ad hoc basis deel aan het Trading en Clearing Risk Committee (TCRC).
 • Vertaalt visie, strategie, jaarplan en KPI's van Market Risk & ALM in een jaarplan met KPIs voor afdeling.
 • Geeft presentaties over regelgeving, policies, processen en procedures aan stakeholders.
 • Weet stakeholders te herkennen en commitment te verkrijgen voor relevante ontwikkelingen in Market Risk & ALM.
 • Beheert relaties met stakeholders binnen en buiten Market Risk & ALM, alsmede buiten de bank.
 • Anticipeert op relevante in- en externe ontwikkelingen met betrekking tot regelgeving en beleidsbeheer en benoemt gevolgen van deze ontwikkelingen voor Market Risk & ALM. 
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van processen en procedures voor Market Risk & ALM en het framework waarbinnen deze vallen.
 • Bepaalt richtlijnen en beleid voor Market Risk & ALM en zorgt voor het juiste proces van coördinatie, goedkeuring, ten uitvoering en naleving daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor algehele samenhang en consistentie van beleidskader.
 • Heeft een toezichthoudende rol bij de implementatie van beleid, processen en procedures.
 • Is verantwoordelijk voor het verzamelen van bewijsvoering dat aan markt-, liquiditeits, en kapitaal risk regelgeving en policies wordt voldaan, draagt zorg voor gestructureerde vastlegging en communicatie hierover met hoger management, andere afdelingen en DNB.
 • Vertaalt centraal beleid naar lokaal beleid in samenwerking met relevante partijen binnen de bank. 
 • Adviseert andere afdelingen (bank breed) bij het implementeren van het beleid, de processen en procedures. 
 • Geeft belanghebbenden feedback over policies, processen en procedures.
 • Is aanspreekpunt voor het hoger management waar het gaat om  beleid en processen. 
 • Raadpleegt, mede creëert en adviseert over beleidsvoorstellen op senior managementniveau en andere passende stuurgroepen.

Kandidatenprofiel

Algemeen

 • WO, in een Economische of Technische afstudeerrichting (masters/doctoraal/PhD).
 • Minimaal 10 jaren ervaring in markt- en liquiditeit & kapitaal risk management of trading gerelateerde functies in een wereldwijd opererende Markets omgeving.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige management functie.

Specifiek

 • Diepgaande kennis van wet- & regelgeving vereisten en ontwikkelingen.
 • Kennis van markt- en liquiditeitsrisico.
 • Goede kennis van financiële marketen, trading producten en trading mandaten.
 • Goede kennis van markt- en liquiditeit & kapitaal risk management business behoeften en processen.
 • In staat complexe materie helder, eenduidig en gestructureerd te verwoorden.
 • Kennis van de strategie en (internationale) organisatie van een bank.
 • Aantoonbare kennis inzake transactie, product en business approval processen Basel II, CRD en WFT regelgeving.
 • Leidersschaps kwaliteiten op verwacht niveau.

Arbeidsvoorwaarden

Tot € 115.000 vast bruto salaris per jaar op basis van 40 uur inclusief vakantiegeld en een dertiende maand.

Interesse?

Gelieve te reageren via onderstaande link of neem voor meer informatie contact op met Rogier Jansen op +31 (0) 20 5789444 onder vermelding van het ref.nr. MJAR166322.

This search procedure has been closed (27-10-2014).

About this headhunter - Page Executive

The executive search division of PageGroup, Page Executive provides a range of search, selection and talent management solutions for organisations on a permanent and interim basis. Recognised for our powerful in-house research function, speed and flexibility of response and assignment completion rates, organisations worldwide use Page Executive to secure their senior talent.

Page Executive is part of PageGroup, worldwide leaders in specialist recruitment. 

More jobs from Page Executive on Lintberg

Page Executive has been active on Lintberg since 2008.