CFO

Field
Finance
Salary
100k - 150k per annum
Location
Oost Nederland
Employment
Permanent
Headhunter
Neskon Executive Search

Opdrachtgever
 
Onze opdrachtgever is een beursgenoteerd bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het testen van chips en daarmee samenhangende activiteiten. Derhalve vervult het bedrijf een essentiële rol in het productieproces van semi-conductors. Het bedrijf is in 2008 gefuseerd en er werken momenteel ca. 135 medewerkers.

In 2009 is de onderneming behoorlijk geraakt door de crisis, maar zij heeft de weg naar boven weer gevonden. De omzet daalde in 2009 met ruim 30% tot 12 miljoen, de verwachting is dat zich dat in 2010 en 2011 herstelt. Sinds 2004 is de omzet continue gegroeid met een percentage dat duidelijk boven het marktgemiddelde ligt. De verwachting is dat die trend zich ook in 2010 en daarna voortzet.
 
Op dit moment is de productie geconcentreerd in Zuid-Duitsland, Stuttgart en Nördlingen en een nieuwe vestiging in Dresden. De holding (NV) is in Nederland, Zwolle, gevestigd. Zowel vanuit Duitsland als vanuit de Nederlandse hoofdvestiging worden activiteiten ontplooid om opnieuw te groeien, zowel autonoom als door acquisities. Voor een gezonde groei is een goede financiële en bedrijfseconomische beheersing een voorwaarde. De boekhouding is geconcentreerd in Stuttgart, analyse en bankzaken in Nördlingen (totaal 4 à 5 medewerkers), terwijl de consolidatie (IFRS) en rapportage aan de RVC door de CFO verzorgd wordt.
 
Men wil het management weer versterken door de aanstelling  van een ambitieuze CFO. Deze persoon is in staat om op een krachtige en gedreven manier de CFO-rol van een beursgenoteerde onderneming op zich te nemen en dat naar buiten toe te presenteren. Daarnaast is hij/zij als controller zeer actief om continue tot betere resultaten te komen in de dochterondernemingen in Duitsland. 
 
De functie

De werkzaamheden van de CFO zijn enerzijds zeer hands-on, passend bij de grootte van de onderneming, anderzijds zeer divers diep en breed. Wij denken daarbij aan iemand die analytisch en doordacht, beheerst en daadkrachtig optreedt met oog op resultaat. In zijn/haar rol is hij/zij mede verantwoordelijk voor de te ontwikkelen strategie van het bedrijf.

De kandidaat

Op basis van onze voorstelling zoeken wij daartoe een jonge bedrijfseconoom / registercontroller’ met ca. 6 tot 10 jaar bedrijfservaring, bij voorkeur in een groot toonaangevend bedrijf. 
 
De CFO maakt deel uit van het corporate management team van de NV. 

Interesse? 

U kunt op deze positie reageren via onderstaand fomulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aert van Seggelen op 035 - 623 6095 of 06 - 53 25 23 53.

This search procedure has been closed (06-07-2010).