Lid Raad van Commissarissen (3x)

Field
Supervisory board
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Noord-Nederland
Employment
Permanent
Headhunter
Talent Performance voor Caparis

De organisatie

Caparis is een sociale onderneming die in opdracht van acht Friese gemeenten ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid biedt voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatiewet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening. Bij Caparis werken in totaal ongeveer 2.000 mensen. De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream. Deze bedrijven werken voor circa 450 klanten. Naast de werkbedrijven is er een unit ‘beschermd werk’.

Caparis biedt meer dan alleen een baan. Denk aan structuur, zekerheid, sociale contacten, leermomenten, handvatten voor een duurzame en vitale levensstijl en de mogelijkheid om talenten verder te ontwikkelen. De organisatie geeft mensen de kans meer te leren en door te groeien, maar alleen als ze dat kunnen en willen en als het bijdraagt aan meer geluk in werk en leven. Caparis is er ook voor bedrijven die sociaal willen ondernemen en gemotiveerde medewerkers zoeken.

De positie

Op korte termijn ontstaat een vacature voor drie leden voor de Raad van Commissarissen.

Taken & verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid, op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken. De Raad van Commissarissen richt zich naar het belang van Caparis en de daarbij betrokken belanghebbenden. De Raad van Commissarissen beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Zo let de Raad van Commissarissen onder meer op:

 • de wijze waarop de doelstellingen van de organisatie worden bereikt;
 • de strategie die gekozen is om de maatschappelijke opdracht die de organisatie heeft te vervullen;
 • de risicobeheersing en de wijze waarop risico’s worden gemonitord;
 • het financiële verslaggevingsproces en het beloningsbeleid.

De Raad van Commissarissen vergadert regulier zes keer per jaar of zoveel als de situatie vraagt. Daarnaast wordt er verwacht dat de leden regelmatig de vergaderingen met de aandeelhouders bijwonen. Voor het lidmaatschap moet gerekend worden op een tijdsbesteding van ongeveer 150 uur per jaar.

 1. Profiel 1: financieel-economisch
  • Voor de portefeuille financieel-economisch wordt een kandidaat gezocht met vakinhoudelijke kennis op het gebied van financial control. Iemand die sterk is in financiële en bedrijfseconomische analyses met aandacht voor fiscale aspecten.?
 2. Profiel 2: personeel & organisatie
  • Voor de portefeuille personeel & organisatie wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij ervaring heeft met omvangrijke reorganisaties en veranderingsprocessen. Daarnaast heeft de kandidaat op een eindverantwoordelijk of vergelijkbaar niveau managementervaring op het gebied van Sociaal?
 3. Profiel 3: ondernemerschap & commercie
  • Voor de portefeuille ondernemerschap & commercie wordt gedacht aan een kandidaat met ervaring als ondernemer van een (middel-)groot productiebedrijf, bij voorkeur in de maakindustrie. De kandidaat dient een relevant netwerk in de regio te hebben.

Kandidatenprofiel

In zijn algemeenheid wordt van kandidaten verwacht dat zij:

 • over algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten beschikken;
 • het vermogen hebben om het beleid van de organisatie en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • op een constructieve wijze de directeur-bestuurder weten te adviseren en daarbij een goed evenwicht bewaren tussen governance en guidance;
 • een open attitude hebben, integer zijn, verantwoordelijkheid nemen en een onafhankelijke opstelling kiezen;
 • affiniteit hebben met de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Sociale werkvoorziening heeft;
 • voor de organisatie relevante maatschappelijke ontwikkelingen volgen;
 • het vermogen hebben om in teamverband te werken en voldoende tijd beschikbaar hebben om de functie adequaat uit te kunnen oefenen;
 • woonachtig zijn in Noord-Nederland.

Interesse?

Indien u belangstelling heeft, dan zien wij uw CV en begeleidende brief graag uiterlijk 28 februari a.s. tegemoet via onderstaande link.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

 • Annelize Wilpstra: 06-53897499/050-4092720
 • Laura Wilpstra: 06-20315501//050-4092720

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg heeft besloten tot publicatie over te gaan, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (28-02-2020).

About this headhunter - Talent Performance

Talent Performance helpt bij het invullen van sleutelposities op strategisch en tactisch niveau in uw organisatie. Daartoe behoort ook de werving en selectie van kandidaten voor toezichthoudende functies. Wij werken voor bedrijven en instellingen in uiteenlopende branches. Voor het vinden van de juiste kandidaten wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide netwerk en de databank waarover Talent Performance beschikt. 

More jobs from Talent Performance on Lintberg

Talent Performance has been active on Lintberg since 2010.