Lid Raad van Commissarissen (Business Development, Innovatie & Acquisitie)

Field
Management
Salary
Salaris vertrouwelijk
Location
Maastricht
Employment
Permanent
Headhunter
Delfin Executives voor LIOF

De organisatie

LIOF is de regionale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg en heeft als missie de positie van Limburg internationaal uit te bouwen door versterking van het MKB. LIOF’s bijdrage is gericht op het creëren van banen in sectoren waar Limburg sterk in is en waar LIOF een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van andere actoren, namelijk de sectoren maakindustrie en logistiek en de cross-overs vanuit deze sectoren naar agro/food, chemie & materialen, smart services en life sciences & health.

De belangrijkste doelgroep voor LIOF is het MKB in Limburg. LIOF heeft als ambitie om één (virtueel) loket te zijn voor uitdagingen waarmee het MKB in Limburg wordt geconfronteerd op het gebied van groei, innovatie en continuïteit. LIOF richt zich daarbij op het ondersteunen van bedrijven en op het versterken van sectoren en bedrijfsketens. Daarnaast richt LIOF zich, in nauwe samenwerking met NFIA en de provincie Limburg, op de vestiging en verankering van buitenlandse bedrijven in Limburg.

Ter ondersteuning van het MKB biedt LIOF een samenhangend geheel van kennis, kapitaal en netwerk.

LIOF heeft als kerntaken Business Development en Participaties & Financieringen. De activiteiten bestaan uit:

 • het initiëren van projecten en programma’s om de concurrentiekracht van het MKB te versterken
 • clustervorming
 • participatie in business development projecten door consortia van bedrijven en kennisinstellingen
 • het aantrekken en verankeren van vestigingen van (buitenlandse) ondernemingen in Limburg
 • het risicodragend participeren in bedrijven.

Er is een Raad van Commissarissen die de toezichtfunctie uitoefent op de organisatie. Parallel aan de RvC wordt een investeringscommissie ingericht die de investeringsvoorstellen (financieringen en participaties) zal toetsen.

De positie

De leden van de Raad van Commissarissen LIOF moeten over een relevant netwerk beschikken en vertrouwd zijn met de kerntaken van LIOF en met het bedrijfsleven in Limburg. De RvC heeft oog voor en affiniteit met het maatschappelijk karakter van de bedrijfsdoelstelling van LIOF en de publieke status van haar aandeelhouders. Tevens is het van belang dat de RvC beschikt over inzicht in de positie van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde juridische aangelegenheden.

Op basis van de gewenste kennis, ervaring en deskundigheid die nodig is om als RvC als geheel toezicht te houden op de werkterreinen van LIOF is per lid een apart profiel geformuleerd. Deze profielen bestaan uit een aantal specifieke eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden. Individuele leden van de RvC beschikken over een dusdanige combinatie van een aantal van deze eisen zodat alle gewenste kennis, ervaring en deskundigheden door de voltallige RvC zijn afgedekt.

Kandidatenprofiel

Als lid RvC met profiel Business Development, Innovatie & Acquisitie brengt u kennis invan regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen. Meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, clustervorming en valorisatie van kennis en onderzoeksresultaten (van kennis naar kunde naar kassa). Dit bij voorkeur passend binnen de inhoudelijke focusgebieden van LIOF.

Daarnaast worden de volgende kenmerken van belang geacht:

 • Ervaring als ondernemer of directeur met innovatie & business development c.q. ervaring met het in de markt zetten van nieuwe producten, diensten en/of bedrijven;
 • Is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van research & development in het algemeen;
 • Ervaring met en visie op kennisintensieve en resultaatgerichte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden;
 • Is op de hoogte van regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen en innovatieprogramma’s;
 • Kennis en ervaring op het gebied van research & development, business development en kennis valorisatie. Dit bij voorkeur binnen de inhoudelijke focusgebieden van LIOF;
 • Affiniteit met of bij voorkeur ervaring met het acquireren van bedrijven of bedrijvigheid;
 • Kennis en ervaring op het gebied van internationale marketing en/of (strategische) acquisitie
 • Kennis van trends in internationale investeringsstromen, visie op strategische acquisitie.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie en u voldoet aan de gestelde eisen in het profiel, dan verzoeken wij u om vóór 11 februari 2018 uw motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden via onderstaande link.

LIOF wordt bij dit Werving- en Selectietraject begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van Buren (06-52376777) of Mark Simons (06-52376775).

Wij willen u informeren dat een integriteitsonderzoek onderdeel kan uitmaken van deze procedure.

Nota bene: Het betreft hier géén € 100k+ positie. Lintberg publiceert deze vacature, aangezien wij verwachten dat de aard van deze positie aansluit bij de profielen en ambities van onze members.

This search procedure has been closed (12-02-2018).