Director Engineering

Field
Management
Salary
salaris vertrouwelijk
Location
‘s-Gravenzande
Employment
Permanent
Headhunter
Van De Groep & Olsthoorn voor BOAL Systems

De organisatie

Onze opdrachtgever, BOAL Systems in ‘s Gravenzande bekleedt een prominente positie binnen de keten van kassenbouwers en toeleveranciers. BOAL Systems is gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van aluminium dek- en gevelsystemen voor zowel de glastuinbouw als voor foliekassen. De hoogwaardige producten vinden op meerdere continenten hun toepassing en leveren zo een niet te verwaarlozen bijdrage aan de voorziening in de groeiende wereldwijde voedselbehoefte. BOAL Systems is een sterk presterende organisatie in een zeer aantrekkelijke groeimarkt en investeert momenteel nadrukkelijk in de groei en ontwikkeling van het bedrijf. BOAL Systems is snelgroeiend, winstgevend en is onderdeel van de BOAL Group met meer dan 400 werknemers en een omzet van meer dan € 140 M.

De positie

Bij het succes van de organisatie speelt Engineering een essentiële rol. Als Director Engineering maakt u niet alleen deel uit van de snelle groei, maar helpt u deze groei ook nadrukkelijk mede vorm te geven. Als Director Engineering bent u medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de algemene bedrijfsstrategie en voor de vertaling hiervan naar een visie, strategie en doelstellingen voor Engineering.

Taken & verantwoordelijkheden

U geeft integraal leiding aan de afdeling Engineering, bestaande uit Productinnovatie (R&D) en Project Engineering, samen 15 personen. Deze afdeling vervult een sleutelpositie en schakelfunctie binnen BOAL Systems, zowel richting Sales en Operations als richting de klanten. De afdeling vertaalt de opdrachten vanuit Sales naar duidelijke instructies voor de productieafdelingen in termen van kwantiteit, kwaliteit en gekozen technologische oplossingen. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor productinnovaties, systeemontwikkeling, artikelbeheer, kennisdeling richting klant en voor de technische adviezen tijdens strategische salestrajecten, projectengineering en klachtafhandeling.

Als Director Engineering draagt u zorg voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de afdeling op zowel de korte als langere termijn (personeelsplanning). Daarbij hoort ook het aansturen, coachen, ontwikkelen en faciliteren van alle medewerkers, zodat zij zo eenvoudig mogelijk en met de benodigde kennis en vaardigheden hun werkzaamheden goed en met plezier kunnen uitvoeren. U bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van wervings- en selectie-, functionerings-, ontwikkel- en verzuimgesprekken.

U bent de regisseur van een heldere structuur en duidelijke (verbeter-)processen binnen de afdeling en weet met succes invulling te geven aan de gewenste versterking van de synergie binnen Engineering en met de andere afdelingen. U borgt de link tussen de gewenste functionaliteit, de mogelijke techniek en de maakbaarheid van de verschillende systemen en stimuleert tevens het meer projectmatig werken binnen de afdeling.

U helpt bij het identificeren van verbetermogelijkheden in het totale proces van sales tot productie tot aftersales en levert een actieve bijdrage aan de hieraan gerelateerde verbetertrajecten. Tenslotte speelt u een actieve rol bij het identificeren van belangrijke marktontwikkelingen en bij de vertaling naar interne ontwikkeldoelstellingen. Op basis van uw expert- en innovatiekennis bent u op strategisch niveau sparringpartner binnen het directieteam. U rapporteert aan de MD van BOAL Systems.

Kandidatenprofiel

U heeft een relevante opleiding op tenminste hbo-niveau (bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde, Bouwkunde) en beschikt over ruime technisch-inhoudelijke (engineering) kennis en ervaring binnen de glastuinbouwsector of een vergelijkbare sector. U heeft minimaal 10 jaar ervaring met het leidinggeven aan teams en individuen binnen een engineerings- en productieomgeving, bij voorkeur binnen een vergelijkbaar bedrijf. U heeft tevens ruime aantoonbare ervaring met het leiding geven aan product- en systeeminnovaties. U heeft een hoge mate van omgeving- en organisatiebewustzijn, heeft een duidelijke visie op de inrichting van de afdeling en de bijbehorende processen alsmede op de invulling van uw eigen rol. Uw helikopterview, analytische vaardigheden en conceptueel denkvermogen zijn sterk ontwikkeld.

U heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, bent flexibel en hebt een hoge mate van innovatie- en verbetergerichtheid alsmede probleemoplossend vermogen. U heeft affiniteit en ervaring met het leveren van een actieve bijdrage aan sales en business development-initiatieven.

U beschikt over de juiste combinatie van specialistische (engineerings-)kennis en resultaat- en mensgericht leiderschap. U weet daarmee aan de ene kant vanuit technische expertise op een koersvaste en actieve manier te sturen en mensen aan te spreken op de resultaten ten aanzien van de kwaliteit en productiviteit van hun werk. Aan de andere kant heeft u een duidelijke visie op en een sterke affiniteit met het coachen en begeleiden van het team in zijn ontwikkeling en bent u in staat een positieve en uitdagende omgeving te creëren die medewerkers bindt en boeit.

U bent sterk in het organiseren en in het planmatig denken en handelen en weet werkzaamheden waar nodig goed te delegeren. U bent tevens in staat om proactief en duidelijk te rapporteren over de voortgang van de verschillende engineeringactiviteiten aan zowel de Managing Director als de rest van het directieteam.

Als directielid heeft u een voorbeeldfunctie op het gebied van de kernwaarden van BOAL: Samen, Passie, Optimale klantbeleving, Respect en Ter zake kundig (S.P.O.R.T).

Het aanbod 

Werken bij BOAL Systems is werken bij een financieel gezond bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en een goede naam en positie in de wereldwijde markt. Zowel de sector als de eigen organisatie laten een sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor uw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform, met 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen. Daarnaast is recent gestart met de significante uitbreiding van de productiefaciliteit in ‘s Gravenzande. Dit biedt zowel ruimte voor betere productieprocessen en logistieke processen als voor betere arbeidsomstandigheden en een prettigere werkomgeving.

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in deze positie nodigen wij u uit te reageren via de onderstaande link. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de behandelend consultant: Bauke Wolters, +31 346 – 87 00 20. 

This search procedure has been closed (29-05-2018).

About this headhunter - Van de Groep & Olsthoorn

Van de Groep & Olsthoorn zoekt én vindt al sinds 1979 de juiste directeuren, managers en C-level-kandidaten voor posities in de sectoren techniek en industrie. Zowel voor vaste als interim aanstellingen, nationaal en internationaal.

More jobs from Van de Groep & Olsthoorn on Lintberg

Van de Groep & Olsthoorn has been active on Lintberg since 2012.